Select Page

Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) je 24. septembra obavestio javnost da su nacrti dokumenata koji će regulisati budući proces registracije .RS Internet domena pripremljeni. Dokumenti su stavljeni na dvonedeljnu javnu raspravu, koja će trajati od do 8. oktobra 2007. godine. Svi zainteresovani mogu naći dokumente i formular za slanje komentara na sajtu RNIDS. Radi se o dokumentima koji, između ostalog, govore o tome na koji način i koja lica će moći da registruju RS domen, kako će teći proces prelaska sa YU na RS, kako će se rešavati sporovi oko RS domena i kako postati ovlašćeni registar RS domena. Nakon okončanja javne rasprave, razmotriće se pristigli komentari, predlozi i sugestije, a potom će skupština RNIDS usvojiti konačne verzije pomenutih dokumenata, što će biti ključno za početak uvođenja u upotrebu novog Internet domena Srbije. Početak registracije odnosno tranzicije YU domena u novi RS domen očekuje do kraja 2007. godine.