Select Page

Nova verzija administratorskog dela WordPress.com blogova ne podržava Internet Explorer 6, a objavljeno je da verzija 3.2 WordPress platforme takodje neće podržavati IE6 i njeni autori savetuju da se IE6 ne koristi.

Autori su naveli: IE6 zahteva sve više i više dodavanja kompleksnog koda kako bi se zaobišli problemi na najosnovnijim opcijama i kako bi administratorski deo radio bez problema u IE6, a u prilog tome ide i činjenica da je IE6 prestavljen pre 10 godina i da ne podržava većinu današnjih web standarda. Čak i Microsoft odbrojava dane do poslednjeg IE6.
Prema njihovim podacima, čak 11.4% ljudi još uvek koristi IE6, najvećim delom u Kini.
WordPress UX dizajnerka Jane Wells je napisala saopštenje vezano za prestanak podrške za IE6.