Select Page

U debelom izveštaju od 87 strana, analitičari kompanije Morgan Stanley su izanalizirali i napravili grafikone najvažnijih online trendova i predvideli budućnost Interneta. Pored toga što je predviđeno više online kupovine i prikazivanja geografske raspodele korisnika Interneta, studija takođe pokazuje dramatični prelazak na korišćenje mobilnog interneta.

Uključujući uređaje kao što su Kindle, iPhone i ostale smartphone uređaje, GPS sisteme, wireless, rast mobilnog interneta je eksponencijalan – i ovo je tek početak ovog ciklusa. Analitičari kompanije Morgan Stanley na osnovu trenunog  veruju da, prema trenutnoj stopi promene i prihvatanja, mobilni internet će biti zastupljeniji nego desktop internet do 2015.

Porast broja boljih uređaja i dostupnost podataka su dva trenda sa konstantnim porastom. Stvaranje boljih servisa i manjih, jeftinijih uređaja je dovelo do eksplozije u mobilnoj tehnologiji  i tako  nadmašilo porast bilo kog drugog kompjuterskog ciklusa.

Kad smo kod pokrivenosti, ove godine se očekuje da globalni proboj 3G dostigne 21%. U Japanu je sa 3G pokriveno  čak 96% korisnika mobilnih usluga. U zapadnoj Evropi je pokriveno 54% dok je u U.S.A. nešto manje, 46%. U zemljama u razvoju i/ili nerazvijenim zemljama, uključujući  Srednji Istok, Afriku, delove Azije, Istočnu Evropu i Južnu Ameriku, 3G nije toliko rasprostranjen a pokrivenost ne prelazi 10%. Morgan Stanley predviđa 3G pristup kao ključnu tačku za uspeh mobilnog interneta.

Najzad, mobilni e-commerce se probija brže nego online e-commerce i u ovom trenutku ima 4% ukupne maloprodaje. U određenim kategorijama kao što su kompjuteri, elektronika, muzika, filmovi, karte, video igrice i knjige, online prodaje računaju između 45% i 20% od ukupnog maloprodajnog tržišta. Japanski Rakuten pokazuje itekakav rast mobilnog e-commerca od 10% ukupnog e-commerca u 2006. do neverovatnih 20% do današnjeg dana.

Upotreba društvenih mreža je već potisnula korišćenje e-maila. Ljudi su se još 2007. okrenuli više sajtovima  kao što su Facebook, Twitter i MySpace. Već u 2009. Postoji više korisnika društvenih mreža nego korisnika e-maila.

U protekle tri godine, dva sajta su postigla ogromnu količinu razmene informacija i mišljenja širom sveta. Po broju minuta provedenih online od strane korisnika širom sveta, 2006. godine su dominirali Yahoo i MSN. Danas, Facebook je sajt koji prikuplja daleko najviše pažnje, zajedno sa Youtube koji drži čvrstu drugu poziciju.

 

Izvor: Mashable.com