Select Page

Poreske uprave i poreski inspektori širom Srbije od 5. decembra u okviru svojih redovnih kontrola obavljaju i proveru legalnosti softvera. Ovime je započela akcija pune primene Zakona o posebnim ovlašćenjima u cilju zaštite prava intelektualne svojine i aktivna borba protiv svih oblika piraterije u svim delovima naše zemlje.

Da podsetimo, Vlada Republike Srbije usvojila je Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine u junu prošle godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije po službenoj dužnosti redovno organizuje veliki broj racija, kada pretraživanjem unutar prostorija preduzeća dolaze do saznanja o tome da li ta preduzeća koriste legalan, licenciran softver. Planirano je da se akcija proširi, pa će tako do kraja januara 2008. svi poreski inspektori završiti obuku koja će im omogućiti da proveravaju legalnost softvera, čime će se borba protiv piraterije proširiti na celu Srbiju. Zakonom o posebnim ovlašćenjima se posedovanje i upotreba nelegalnog softvera definiše kao ozbiljan privredni prestup, tako da u slučaju da postoji osnovana sumnja da je prekršen Zakon, sem zaplene zatečene robe i opreme, predstavnici MUPa izriču meru zabrane obavljanja delatnosti kojom se povređuje pravo, i obaveštavaju vlasnike prava na softver koji je piratizovan. Nosioci prava mogu podneti tužbe protiv prekršioca Zakona, a kazne dostižu visinu od 100.000 do 3.000.000 dinara, kazne zatvora od 3 do 5 godina, kao i naknadu imovinske štete koja dostiže visinu do trostrukog iznosa uobičajene naknade za licence.

S obzirom na sve prihvatljivije cene licenciranja legalnog softvera, i jako visoke novčane kazne (da ne pominjemo i mogućnost zatvorske kazne) računica je jasna – piratski softver se više ne može nazvati jeftinim.