Select Page

Sms parking
SMS parking je pravi primer uspešnog sms servisa kojim se vrši mikro plaćanje. Omogućava naplatu parking mesta putem sms-a. Moguće je definisati više gradskih zona ili različite vremenske periode parkinga. Ova vrsta servisa je primenjena u oko 10 gradova u Srbiji.

SMS banka
SMS banka je praktično sms gateway za potrebe komunikacije banke sa svojim klijentima. Servis se direktno naslanja na e-banking sistem određene banke, a podrazumeva proveru stanja na računu, izveštaj o uplati i ostalim transakcijama i sl.

SMS GSP ticketing i info servis
SMS GSP je sistem koji korisnicima omogućava da kupuju karte za gradski prevoz putem svojih mobilnih telefona. Sistem omogućava kupovinu karata za jednu vožnju, vremenski ograničenih karata i karata za noćni saobraćaj.

SMS berza
SMS berza je poslovni sms servis koji omogućava korisnicima kontrolu cene željenih akcija i upit o obimu prometa. Servis je razvijen u saradnji sa Beogradskom Berzom i praktično predstavlja još jedan medij za prezentovanje podataka Beogradske Berze. Servis je dobar primer moguće primene komercijalnog sms-a u praktično svim sferama poslovnog sveta

SMS vesti
SMS Breaking News namenjen je korisnicima koji žele da budu uvek informisani o najnovijim i najznačajnijim dešavanjima u zemlji i svetu. Servis funkcioniše po principu prijave korisnika za određenu oblast za koju žele da periodično dobijaju informacije/vesti.

Primer poslovnog SMS-a

[flv images=”http://www.adriatek.com/wp-content/uploads/2010/04/SMS_Alerts__FNB_.jpg”]http://www.adriatek.com/wp-content/uploads/2010/04/SMS_Alerts__FNB_.flv[/flv]