Select Page

Evo jednog primera kako sms servis propadne zbog nepoznavanja osnovnih pravila ili zbog namernog ignorisanja pravila. Naš posao kao konsalting firme jeste upravo da se ovo ne desi, tj. mi ćemo napraviti servis na takav način da bude u skladu sa zakonom i pravilnicima. Ipak da ne dužim…, prenosimo članak iz Mikra:

 

Republička agencija za telekomunikacije saopštila je da je primila veći broj žalbi korisnika telekomunikacionih usluga na uslugu zabavnog tipa pod nazivom Internacionalni test inteligencije.

Izvor: Mikro

iq testNakon rešavanja testa, da bi dobio rezultat, korisnik unosi broj svog mobilnog telefona u određeno polje na internet stranici. Korisnik potom dobija kôd za potvrdu preko SMS poruke. Nakon slanja ovog kôda preko interneta, svaka sledeća poruka koju korisnik primi sa broja 7474 naplaćuje se 150 dinara, plus porez.

Korisnici najčešće ne znaju da su izloženi tim troškovima, budući da je uputstvo namerno nejasno napisano. Naime, u uslovima koji su navedeni pri dnu stranice, sitnim, skoro nevidljivim tekstom, navedeno je sledeće: „Rešavanjem testa inteligencije postajete član Kluba Igre. Pretplaćivanjem na ovu uslugu imate mogućnost preuzimanja tri igre, jedne mp3 melodije i jedne pozadine za mobilni telefon za samo 150 din po sms poruci (porezi nisu uračunati u cenu). Naplata je svaki treći dan za po jednu sms poruku”.

Pri dnu strane se nalazi i link sa uslovima, koji sadrži odredbe devet iscrpnih, ali delimično nepreciznih i nejasnih, članova, u kojima su, između ostalog, navedene i sledeće bitne odredbe vezane za nadležnost:

• Da biste poništili sporazum u okviru predviđenog perioda za poništenje, pošaljite obaveštenje o okončanju sporazuma putem elektonske pošte na support.rs@timwe.com ili poštanskim putem na TOTAL TIM, adresa:
Av. Infante Santo, 2H, 3rd floor. 1350-178 LISBON – PORTUGAL

• Ovim sporazumom i upotrebom veb sajta i USLUGE od strane KLIJENTA upravlja se i određuje u skladu sa važećim zakonima Irske. Za sva dalja pristajanja po bilo kojoj osnovi u vezi sa ovim Sporazumom sa vaše strane, nadležni su sudovi u Irskoj.

Ovde je reč o usluzi sa dodatom vrednošću, odnosno slanju SMS poruka ka kratkim kodovima (četovorocifrenim brojevima). Takve poruke imaju posebno definisanu cenu i ne ulaze u besplatni saobraćaj, pri čemu se i prijem poruka takođe može naplaćivati.

Korisnici su se žalili da nisu shvatili da, umesto da samo dobiju rezultate testa, postaju pretplatnici i dobijaju po dve Wap Push poruke nedeljno. Na taj način se pretplatnikov mesečni račun može uvećati i do 1.500 dinara, plus porez. Posebnu zabunu unosi činjenica da se ovde naplaćuju i SMS poruke koje korisnik prima. Zbog toga RATEL upozorava korisnike da prilikom korišćenja usluga zabavnih sadržaja na internetu pažljivo pročitaju uslove, naročito one koji se odnose na eventualnu cenu i proceduru otkazivanja usluge.

U skladu sa članom 84. stav 5. Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/03, 36/06 i 50/09-US), Republička agenciji za telekomunikacije je mobilnim operatorima poslala zahtev da dostave kopiju Ugovora koji se odnosi na uslove korišćenja broja 7474, uz napomenu da reklamiranje usluge mora biti u skladu sa Odlukom o obavezama koje ima pružalac usluga sa dodatnom vrednošću, koju je donela Republička agencija za telekomunikacije.