Select Page

Beograd — Republička radio-difuzna agencija (RRA) najavila je prekršajne prijave protiv šest emitera sa nacionalnom pokrivenošću koji su prekršili Zakon o oglašavanju

Zamenik predsednika Saveta RRA Goran Karadžić je rekao da se prekršaji najčešće odnose na nepoštovanje vremenskog razmaka između reklamnih blokova, dužinu trajanja reklama, vizuelno i zvučno neoznačavanje reklamnih blokova, emitovanje televizijske prodaje.

On je precizirao da je Radio-televizija Srbije u januaru 33 puta prekršila zakon, televizija Pink 36 puta, B92 ima 63 prekršaja, televizija Hepi je zakon prekršila 102 puta, Košava 85, Foks šest, a TV Avala je to učinila četiri puta.

Karadžić je rekao da će protiv svakog emitera biti podneta po jedna prijava, bez obzira na to koliko je puta prekršio zakon.

Izvor B92