Select Page

SMS ticker

Ukoliko vaš sajt nije podoban za naplatu pristupa sadržajima sajta ili želite da ponudite još interaktivnosti svojim korinicima, imamo rešenje za vas – web ticker. Omogućava davanje beplatnih oglasa, reklama, promocija, ličnih oglasa i sl. na vašem sajtu putem premium SMS-a.

Primer

Pošaljite svoj komentar na broj xxxxx i vaš komentar će se pojaviti u polju iznad (cena poruke je 30 dinara).


Osobine

 • Mogućnost da izmenite poruku
 • Objavljivanje/Skrivanje poruka
 • Automatizovana izmena boja, veličine fonta, pozadine …
 • 10 različitih brzina ispisa teksta
 • Horizontalan ili vertikalan prikaz
 • Opcija prikaza celog broja, skrivanja dela broja (064 123 xx xx) ili  kompletnog broja
 • Opcija da se u tickeru prikaže i pun broj telefona ukoliko se broj naveden u poruci podudara sa brojem sa kog je poslato
 • Sami možete zadati brzinu kretanja poruke, kao i broj pojavljivanja.


Implementacija

 • Dobijate kompletno rešenje u roku od par minuta
 • Vreme koje je potrebno da se ticker namesti u proseku iznosi oko 7 minuta
 • Kompatibilan sa svim web browser-ima