Select Page

U ime mobilkom austria grupe, GfK institut za istraživanje tržišta i javnog mnenja je sproveo istraživanje obrazaca upotrebe i stavova korisnika mobilnih telefona u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Srbiji, Makedoniji i Belorusiji. Ukupno 400 privatnih i poslovnih korisnika je ispitano u svakoj od pomenutih zemalja.

Naše istraživanje obrazaca upotrebe mobilnih telefona među korisnicima u zemljama mobilkom austria grupe jasno pokazuje da je mobilni telefon neophodno sredstvo i u privatnom, i u poslovnom životu svuda, i da njegova važnost kontinuirano raste. Uprkos lokalnim razlikama u pogledu pristupa i usluga , razvoj je jednak u svim zemljama, čak i kada se dešava u različito vreme. U bliskoj budućnosti postoji jak potencijal za rast i otvaraju se uzbudljive perspektive“, reči su Borisa Nemšića, izvršnog direktora Telekom Austria Grupe i izvršnog direktora mobilkom austria.

U Austriji i Bugarskoj mobilni telefon je već toliko važan da mnogim korisnicima predstavlja zamenu za fiksni telefon: tamo otprilike trećina mobilnih korisnika nema fiksni telefon kod kuće. U drugim zemljama, skoro svako domaćinstvo ima jednu fiksnu liniju. Ipak, u svim zemljama, izuzev Belorusije, skoro svaki drugi korisnik bio bi voljan da otkaže fiksnu telefonsku liniju i da sve pozive obavlja preko mobilnog telefona. Uopšteno govoreći, većina svih poziva se i obavlja preko mobilnih teleona.

Korišćenje usluga mobilnog prenosa podataka je od sve većeg značaja: pristup Internetu putem mobilnog telefona je usluga koja se trenutno najviše koristi u Austriji i Hrvatskoj. Srpsko i belorusko tržište pokazuju najveći potencijal. Ipak, mobilne usluge manje se koriste u privatnom životu u odnosu na poslovni, gde čak i prezasićena tržišta imaju potencijal rasta.

Posebno je zanimljiva upotreba SMS poruka: u skoro svim zemljama, više od 70% privatnih korisnika šalje SMS poruke – izuzev u Bugarskoj, gde je ovaj procenat ispod 50%. Srbi i Hrvati su pravi SMS zavisnici, jer oni šalju i primaju od 30 do 40 poruka nedeljno. Značaj SMS poruka u poslovnom sektoru je iznenađujući: ovde se broj korisnika te usluge kreće između 55% i 96%.

Jedan od najinteresantnijih rezultata je uticaj SMS poruka na govorni i pisani jezik tinejdžera, i na kulturološke aspekte: više od 56 odsto ispitanika misli da SMS ima veliki uticaj na jezik, dok u proseku oko 57 odsto Srba i Makedonaca smatra da se SMS poruke odražavaju i na kulturu.

Mobilkom Austrija grupu u istočnoj i jugoistočnoj Evropi predstavljaju sledeće kompanije: mobilkom austria u Austriji, Vipnet u Hrvatskoj, Mobiltel u Bugarskoj, Si.mobil u Sloveniji, mobilkom liechtenstein u Lihtenštajnu, Vip mobile u Srbiji, Vip operator u Makedoniji i MDC u Belorusiji.