Select Page

Telemarketing je podrška vašoj medijskoj kampanji. Šta može biti gore od nerealizacije medijske kampanje u koju je uložena velika suma novca, zbog nemogućnosti da se odgovori na sve pozive koji su došli preko TV reklame, bilborda ili novina? Ključni momenat je da u potrebnom trenutku imate dovoljan broj telefonskih linija i operatera na raspolaganju.

loše planiranje?

Mi nudimo stručnu podršku za vašu marketinšku kampanju, kroz organizovanu i dokumentovanu komunikaciju sa potencijalnim klijentima putem koje im se pružaju odgovori na sva postavljena pitanja. AdriaTek kontakt centar telemarketing servisi omogućavaju:

 • Istraživanje tržišta
 • Ponuda kredita
 • Prijem i obrada podataka
 • Prijem rezervacija
 • Zakazivanje sastanaka, seminara, pregleda
 • Obaveštavanje klijenata

Prema funkciji koju obavlja, Telemarketing se može podeliti na dva tipa: 1. Inbound – primanje i obrada velikog broja poziva i 2. Outbound – pozivanje velikog broja kontakata iz izabrane grupe ili slučajnog uzorka. Evo najčešćih primena:

Unakrsna prodaja
Firme često u svojoj ponudi imaju proizvode i usluge o kojima njihovi klijenti nisu obavešteni. Tehnike unakrsne prodaje se koriste da se postojećim klijentima ponude drugi, komplementarni proizvodi i usluge vaše firme. Naime, kada klijent pozove, na ekranu operatera se nelazi serija pitanja, izbora i odgovora. Agent čita tekst i na taj način vodi dijalog. Moguće je definisati ključne pozicije u razgovoru kada će operater ponuditi neki komplementarni proizvod ili uslugu.

Na sličan način se koriste i Up-Sell tehnike (dodatne prodaja), kojima se postojećim, profitabilnim klijentima nudi veći kvantitet već postojeće usluge (na primer veći kreditm limit na kartici). Uzimajući u obzir generalno prihvaćeno pravilo tržišta da 20% klijenata donosi 80% profita, jako je važno da se na vreme identifikuju profitabilni korisnici i da se njma ponude usluge koje će dodatno povećati profitabilnost firme.

Zakazivanje sastanaka
Naši operateri će kontaktirati potencijalne korisnike sa profilisanih lista, i ugovoriti sastanke za vas.
Svaki sastanak se potvrđuje emailom ili pismeno od strane kontaktirane osobe, a potvrda se dopunjuje sa dovoljno detalja o klijentu, lokaciji, i ostalim okolnostima.

Naši operateri vode računa ne samo o važnosti ugovorenih sastanaka za posao, već i ritmu, kako bi bilo dovoljno vremena između sastanaka za pravovremeni dolazak.

Usluge servisa za zakazivanje sastanaka uključuju:

 • Utvrđivanje ključne osobe i beleženje njihovih detalja (kontakt broj, email, itd)
 • Predstavljanje vaših usluga i proizvoda ključnoj osobi, sa ciljen da se obezbedi kvalitetan sastanak
 • Evidencija statusa svih poziva, zajedno sa prikupljenim korisnim informacijama o svim kontaktima, dostavljeno vama u dogovorenom formatu izveštaja, u dogovorenom periodu.
 • Sve prikupljen informacije kreiraju veoma detaljnu sliku dela vašeg tržišta, od koje ćete kasnije imati koristi u mnogim budućim projektima.
 • Dobro postavljen sistema zakazivanja sastanaka će omogućiti vašem prodajnom timu da provede više vremena lice u lice sa potencijalnim klijentima, umesto u kancelariji sa administrativnim poslovima.
 • Follow-up pozivi
 • Kompanije često investiraju značajna sredstva u direktnu poštu i reklamne kampanje, beležeći veliki broj primljenih poziva – koji nikada kasnije ne budu adekvatno ispraćeni.

Reaktiviranje korisnika
Uz pomoć telefonske, email ili štampane kampanje možete ponovo pokrenuti kontakte sa postojećim ili neaktivnim korisnicima iz svoje baze.