Select Page

Evo odličnog članka o eTrgovini, koji je po mom mišljenju odlično na sažet način objasnio osnovne principe internet poslovanja. Člana je objavljen na blogu Dragana Varagića, ali mi se toliko svideo da sam morao da ga objavim ovde.

Kako e-trgovina postaje sve više zastupljena (i shvata se sve ozbiljnije) u ovim krajevima, nije loše pogledati šta bi trebalo uzeti kao prioritete pri osmišljavanju uspešne prodaje putem Interneta od strane veoma uspešnih e-trgovaca, npr. u Engleskoj.

Udruženje IMRG (Interactive Media in Retail Group) okuplja uspešne e-trgovce iz Engleske i sprovodi redovna istraživanja svog članstva o postavljanju prioriteta pri kreiranju uspešne strategije online prodaje. Prema ovom istraživanju koje prenosi Dave Chaffey, nabrojani su sledeći prioriteti e-trgovine:

1. Usability/Customer Jurney – 56.5% (Upotrebljivost Web sajta/Putanje korisnika kroz Web sajt)

U zavisnosti od preglednosti i rasporeda sadržaja na Web sajtu zavisi povećanje ili smanjenje broja kupovina. Generalno, što korisnik jednostavnije dolazi do traženog proizvoda/usluge i jednostavnije ga naručuje (kupuje), veći je i broj kupovina. Parametar koji opisuje uspešnost Web sajta sa aspekta njegove upotebljivosti naziva se stepen konverzije (conversion rate) – koliko se posetilaca sajta konvertuje u kupce.

Prvi korak je da napravite dobar web sajt.

Prvi korak je da napravite dobar web sajt.

2. Customer Retention Strategies – 56.5% (Strategije zadržavanja postojećih klijenata)

E-trgovci u Engleskoj su postavili na isti nivo važnosti strategije zadržavanja postojećih klijenata sa kvalitetom upotrebljivosti Web sajta, što je naravno i logično obzirom na prirodu poslovanja u konkurentnom okruženju, gde je putem Interneta veoma lako istražiti konkurenciju i odabrati najpovoljniju ponudu.

3. Interactive Marketing – 54.4% (Interaktivni marketing)

Veoma blizu na vrhu po značaju su i strategije i taktike koje utiču na dolazak do novih klijenata (customer acquisition). Ovde se prvenstveno misli na načine dolaženja do novih kupaca po prihvatljivoj ceni po novom korisniku (customer acquisition costs).

4. Industry Statistics – 46.1% (Statistike e-prodaje u privrednoj grani)

Kako je Internet veoma merljivo okruženje, logično je da u razvijenim privredama postoji veoma snažna potreba za kvalitetnim poređenjem rezultata poslovanja sa podacima iz iste ili srodne privredne grane. Ovde se prvenstveno misli na prosečne vrednosti troškova konverzije, zadržavanja korisnika i dolaska do novih korisnika.

5. Multichannel Integration – 45.6% (Integracija kanala prodaje i promocije)

Veoma visok prioritet predstavlja strategija i implementacija integracije klasičnog poslovanja sa e-poslovanjem. Veoma lako za reći, ali ne tako lako i izvesti.

6. Exploiting New Technologies – 39.4% (Korišćenje novih tehnologija)

Od 2006. g., nakon implementacije Internet tehnologija zasnovanih na Web 2.0 platformi u pojedinačnim slučajevima e-trgovine, korišćenje novih tehnologija koje poboljšavaju upotrebljivost sajta (povećavaju stepen konverzije) ulaze na velika vrata – ali u onim segmentima e-trgovine gde je to opravdano!

7. Delivery/Fulfilment – 37.3% (Dostava robe/logistika)

Obično se kaže da su najveći problemi trgovine putem Interneta van Interneta – u logistici. Optimizacija lanaca dostave i snabdevanja veoma su važan segment kreiranja uspešne e-trgovine.

8. e-Crime – 34.7% (e-kriminal)

Online trgovci veoma visoko ocenjuju prioritete borbe za smanjenje zloupotreba pri e-trgovini.

9. Email Strategies – 34.2% (Strategije korišćenja e-mail marketinga)

Bez obzira što je sve teže održavati ažurno i kvalitetno e-mail baze korisnika (zbog velikih problema filtriranja spam poruka), i dalje se pokazuje da je jedna od najznačajnijih taktika zadržavanja postojećih kupaca upravo kvalitetna implementacija e-mail marketinga.

10. Payments – 34.2% (Sistemi plaćanja)

Veliki broj online trgovaca ne želi da prodaje robu pouzećem, i razlozi zbogčega u Srbiji sveviše pojedinaca i firmi u poslednje vreme kreće u e-trgovinu je upravo porast mogućnosti brze naplate.

Trenutno, najaktuelniji sistem online naplate je e-banking (!), zatim plaćanje poštanskim uplatnicama (!), i na kraju je plaćanje karticama (podaci su dati na osnovu ispitivanja većeg broja domaćih e-trgovaca).

Sa bloga Dragana Varagića