Select Page

Kako kažu analitičari naglo povećanje korisnika u svetu od 2012. godine prouzrokovaće smetnje u njegovom funkcionisanju…

Prema broju korisnika prednjači Kina sa 180 miliona, zatim SAD, Japan, a na petom mestu je Nemačka sa 37 miliona.

Svetska internet mreža od 2012. godine biće u “poluparalizovanom” stanju, jer neće moći da opsluži naglo uvećani broj korisnika, predviđaju britanske stručnjaci. Početkom 2010. godine, globalna internet mreža dostići najviši nivo svoje propusne informacione moći i nakon toga korisnike očekuju veliki problemi, u vidu mnogobrojnih i neočekivanih prekida u radu njihovih kompjutera. Najviše korisnika Internet mreže ima u Aziji.

U SAD , prema tim podacima, više od 50 odsto žitelja te zemlje koristilo je u decembru 2008. godine usluge Internet mreže. Japan je na toj listi takođe visoko rangiran jer je imao oko 60 miliona korisnika Internet mreže, dok su Nemačka i Velika Britanija sledeće na toj listi sa po 37 miliona korisnika. Na šestom mestu je Francuska sa 34 miliona korisnika, dok je Indija sedma sa 32 miliona. Rusija, u kojoj je “internetizacija” uzela maha tek od početka ove decenije, imala je, u navedenom periodu, 29 miliona korisnika, Brazil 28 miliona, Južna Koreja 27, Kanada 22 i Italija 21 milion.
Najposećenija veb stranica je Google, koji je u decembru prošle godne imao 778 miliona korisnika.

Srbija u brojkama statistike

Prema istraživanju naše statistike, u poslednjem kvartalu prošle godine oko 33 odsto domaćinstava koristilo internet, dok je tek nešto više od 40 procenata imalo kompjuter. Prošle godine u Srbiji je ukupan broj korisnika interneta uvećan, u odnosu na 2007. godinu, za šest procenata, što i nije značajan porast ako se ima u vidu da je ostvaren u razdoblju prilično solidne prodaje kompjutera.