Select Page

Ovih dana se bavimo kontrolom isticanja cena premium servisa, pa bi da skrenem pažnju kako se ispravno postavlja uputstvo za premijum servis. Naime RATEL je ovo propisao još 2006. godine:

  • cena usluge mora biti jasno navedena
  • cena mora biti ispisana istim fontom, bojom i veličinom kao što je napisan broj 0900 telefona ili sms broj koji se reklamira
  • kad god napišete negde broj premium servisa, morate napisati cenu usluge

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi isticanja cene usluge, molim vas kontaktirajte naš sektor prodaje koji će vam pomoći da uskladite svoj program, oglase u štampi ili uputstva na web-u.

U prilogu je Ratel-ova odluka.

Evo primera kako postaviti baner na sajtu i ostati u okvirima pravilnika o oglašavanju:

1. slika – NEISPRAVNO (istaknut je broj, ali nije istaknuta cena)

Primer(neispravno)

2. slika – ISPRAVNO (istaknut je broj, ali je istaknuta i cena usluge)

Primer2(ispravno)

3. slika – ISPRAVNO (baner vodi na stranu gde je istaknuta cena, ali na njemu nema broja, pa nije potrebno istaknuti ni cenu)

Primer1(ispravno)