Select Page

Američka kompanija “eBay” je u razgovorima sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije najavila uključivanje Srbije u svoj sistem elektronskog plaćanja preko “PayPala” tokom ove godine.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je saopštilo da je tokom 2009. ostvarilo više kontakata sa zainteresovanim korisnicima, domaćim bankama i stranim firmama koje pružaju usluge posredovanja u sigurnom obavljanju finansijskih transakcija putem Interneta, kao što su “PayPal”, “MoneyBookers” i drugi.

U saradnji sa Narodnom bankom Srbije otklonjene su sve nedoumice u pogledu pružanja ovih usluga plaćanja, a u saradnji sa lokalnim komercijalnim bankama razrađuje se način pružanja usluga elektronskog platnog prometa građanima Srbije.

Kako je kompanija “eBay” u komunikaciji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo ranije najavila, tačan datum početka funkcionisanja “PayPal” usluge u Srbiji ove godine zavisi isključivo od dinamike koju ova kompanija odredi u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Sistem za elektronsko plaćanje “PayPal” je osnovan 1998. godine, a od 2002. godine se nalazi u vlasništvu kompanije “eBay”. “PayPal” je u Evropi dostupan od 2004. godine.