Select Page

Prve uspešne kampanje većih razmera realizovala je kompanija 2004. godine ’AT&T Wireless’ u saradnji sa svetski poznatim lancem restorana brze hrane „McDonald’s” i proizvođačem prehrambenih namirnica „Kellogg’s”.

Ovo su dve prve velike SMS kampanje u SAD. Zanimljiva činjenica je da su u ovim kampanjama mogli učestvovati samo pretplatnici „AT&T Wireless”-a, što je pomalo neadekvatno za ovako velike brendove, ali prema saopštenju zvaničnika, u pitanju je njihov strateški sporazum. „McDonald’s” je odštampao na svojim kesama “za poneti” uputstva za učešće u ovoj SMS nagradnoj igri.

Radi se o određenom kvizu na temu Olimpijskih Igara. Korisnici odgovaraju na nagradna pitanja SMS porukama i na taj način učestvuju u nagradnoj igri „McDonald’s”-a, krajnje jednostavan koncept interaktivnog modela. „AT&T Wireless” je zvanični sponzor Olimpijskog tima SAD, a „McDonald’s” jedan od najvećih sponzora Olimpijade na globalnom nivou, te odatle i tematika Olimpijskih igara. U pitanju su investiciono-donatorski programi koji se i inače na različite načine sprovode između kompanija koje se okupe oko Olimpijskog komiteta, u tome i jeste glavni poslovni smisao postajanja partnera Olimpijade. Ovakva partnerstva traju za vreme pripreme i trajanja Olimpijskih igara.„AT&T Wireless” kroz saradnju sa „McDonald’s”-om uspostavlja dobre odnose i sa kompanijom „Kellogg’s”, koja je inače u svom delovanju usko povezana sa kompanijom „McDonald’s”. Na taj način paralelno i istovremeno pokreću se dve SMS marketing kampanje. Oba slučaja su iz septembra 2004. godine.

Za razliku od „McDonald’s”-a, u kampanji „Kellogg’s”-a su mogli da učestvuju i korisnici internet mreže, dok je „McDonald’s” pružio priliku samo pretplatnicima „AT&T Wireless”-a. Koncept je bio sledeći. Na kutijama za slane grickalice, čips i slične proizvode „Kellogg’s” je bilo uputstvo za učestvovanje u nagradnoj SMS igri. Takvih odštampanih kutija je u promet pušteno oko 80 miliona. A cela kampanja je bila pojačana i televizijskom reklamom, i to na popularnom dečjem kanalu „Cartoon Network”. Urađena je i specijalna mobilna igrica čije ime je bilo izbrendirano logotipom „Cartoon Network”-a.

“Umesto postupka u kojem potrošač mora da iseče deo kesice, stavi u kovertu i pošalje na našu adresu kako bi učestvovao u nagradnoj igri, sad imamo drugi sistem. Potrošač to može uraditi mnogo jednostavnije, putem SMS poruke. To je osnovni i glavni razlog zbog kojeg smo se odlučili na korak saradnje sa AT&T Wireless-om i iskoristili priliku da među prvima prihvatimo ovaj trend koji je u Evropi veoma popularan. To je još jedan način da budemo bliži našim potrošačima, a tu je i atraktivnost i osveženje u komunikaciji sa njima, pa samim tim i druga slika o nama u njihovim očima”, navodi gospodin Džeremi Pembl, PR menadžer kompanije „Kellogg’s”.

Obe SMS kampanje su imale veliki odziv kod potrošača i ovim kampanjama je pokrenut niz sličnih kampanja u američkoj privredi. Ovo su primeri uspešno realizovanih propagandnih SMS kampanja baziranih na osnovnom i najjednostavnijem SMS interaktivnom modelu.