Select Page

Televizijama “Pink”, “Metropolis” i “Enter”, Ministarstvo finansija i Uprava za igre na sreću naložili su da obustave emitovanje kvizova “Lovac na novac” i “Sastavi reč”, jer je utvrđeno da su to igre na sreću, a izvor “Politike” iz tužilaštva rekao je da će se svi telefonski kvizovi kao “sofisticiran oblik prevare”, biti uskoro procesuirani.

Zoran Jadžić direktor Uprave za igre na sreću rekao je za “Politiku” da će se kontrola priređivanja kvizova nastaviti.

Takozvanim kvizovima “Lovac na novac” (TV Pink) i “Sastavi reč” (Metropolis, Enter), kao i srodnim kvizovima koji se emituju na najmanje deset televizijskih stanica, zajedničko je to što se u njima postavlja pitanje na koje gledaoci mogu da odgovore preko telefona ili SMS i u slučaju da daju tačan odgovor dobijaju nagradu, novčanu ili robnu. Telefonski poziv se tarifira posebno, odnosno naplaćuje znatno skuplje nego običan telefonski razgovor. Televizije poštuju obavezu koju je propisala Republička radiodifuzna agencija (RRA) da jasno istaknu cenu poziva za učešće u kvizu, ali su propozicije kviza za gledaoce potpuna nepoznanica. Posebno se prećutkuje da će gledaoci morati da potroše mnogo telefonskih impulsa dok dočekaju da dođu na red da odgovore na pitanje – ako uopšte dođu na red ili da će morati mnogo puta da okrenu telefonski broj kviza da bi dobili mogućnost da odgovaraju.

e07b01-telekvizovi

U najboljem slučaju, gledaoci se upućuju da pravila kviza pročitaju – na internet sajtovima. Međutim, koliki broj “izabranih” mora dobiti mogućnost da da odgovor na nagradno pitanje – to nije bilo navedeno ni na B92 ni na bilo kojoj drugoj televiziji. Takođe se ne navodi ni broj učesnika, niti da li postoji nezavisna komisija ili bilo koje drugo telo koje utvrđuje regularnost kviza.

– Takvi kvizovi su sofisticirani oblik prevare, jer lažno prikazuju mogućnost dobitka, koji je enormno mali u odnosu na broj ljudi koji se javi da bi učestvovali u igri, rekao je za “Politiku” izvor iz tužilaštva, koji je dodao da su ovakve prevare procesuirane u drugim zemljama i da njihovo procesuiranje predstoji i kod nas.

– Suština prevare je da se iskoristi pohlepa ljudi ili potreba da učestvuju u lakoj zaradi i na osnovu toga se pravi administrirana šema prevare. Administrirana šema angažuje medije, stručnjake za marketing i medije, elektronsku obradu podataka i ona služi tome da uveri korisnike da će sprovesti obećano i da će ta igra biti poštena. Međutim, pravi cilj je da se javi što više ljudi kako bi zarada bila što veća – rekao je sagovornik “Politike”.

Prema objašnjenju koje je “Politika” dobila od Zorana Jadžića, kviz u kojem krajnji ishod zavisi od slučaja ili nekog neizvesnog događaja smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću, shodno članu 2. stav 2. Zakona.

Kviz u kojem krajnji ishod zavisi isključivo od znanja učesnika u igri na osnovu koga mu se pruža mogućnost da ostvari dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, ne smatra se igrom na sreću, shodno članu 2. stav 3. Zakona.

– Saglasno tome, svako ko želi da priređuje neku igru ili kviz, dužan je da podnese zahtev za određivanje svojstva igre sa detaljnim opisom pravila igre Ministarstvu finansija, na osnovu kojeg se odlučuje da li je konkretna igra, odnosno kviz, igra na sreću u smislu Zakona. Prema tome, Uprava za igre na sreću, kao organ u sastavu Ministarstva finansija ne odlučuje po podnetim zahtevima – rekao je Jadžić.

– Napominjemo da Uprava za igre na sreću, u okviru Odeljenja za poslove nadzora, ima veoma mali broj inspektora, ukupno sedam, koji vrše kontrolu i nadzor nad primenom Zakona na celoj teritoriji Republike, što je veliki ograničavajući faktor za efikasnu kontrolu priređivanja svih oblika igara na sreću.

Jadžić nam, međutim, nije odgovorio na pitanje da li TV stanice koje emituju ove kvizove plaćaju porez na igre na sreću.

Organizatori kvizova nisu same televizije, već one po pravilu iznajmljuju termine kompanijama koje su se specijalizovale za poslove koji se mogu obavljati preko telefona ili SMS. To su “Fonlider”, “Polimedia” i “CB info talasi” iz Beograda, kao i “Telemedia InterakTV” sa Malte, čija je tehnička podrška u Srbiji “Mobitel plus”.

Telemedia InterakTV je organizovao kvizove “Lovac na novac” i “Srećan poziv”, Polimedia “TV Kviz” na TV “S” (koji se prikazuje i u Republici Srpskoj, na BN televiziji), na kojoj kviz ima i “Fonlider” (“Ekstra keš”).

Firme koje se bave audio i SMS servisiranjem, pa i priređivanjem kvizova ili podrškom kvizovima, prema podacima Agencije za privredne registre iz godine u godinu beleže rast.

RRA nenadležna

Emitovanje takozvanih kvizova u kojima se gledaocima/slušaocima pruža mogućnost da javljanjem na posebno tarifirani telefonski broj daju odgovor i budu nagrađeni jeste rasprostranjen programski sadržaj i ne odvija se kod svih emitera na isti način, rečeno je “Politici” u Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA).

– Osnovni zahtev, sadržan u tački 13.10 Kodeksa o ponašanju emitera (U emisijama sa direktnim telefonskim uključivanjem u program emiteri su obavezni da tačno naznače cenu i ukupan realni trošak poziva) po pravilu je ispunjen i to je ujedno jedini propis iz nadležnosti RRA koji se odnosi na ovu materiju.

Lažna rešenja

pink-kviz1234Željko Mitrović, kako nam je rekla ženska osoba koja se javila na njegov broj telefona, nije u Beogradu te novinari “Politke” nisu uspeli da čuju komentar i na optužbe da su priređivači “Lovca na novac” u bar dva slučaja dali lažna konačna rešenja. Tako su gledaoci pod nadimkom Marko, 4. marta, i Verano 24. aprila, napisali da su u ta dva dana rešenja zadatih matematičkih pitanja bila netačna.

Evo tih zadataka: 25-10*2+35-(42-2)+6*52-12+31+45+11+13-2=??? (U kvizu je rečeno da je tačan odgovor 378); 40-15*2+10-(18-8)+5*9+45+3+7+90+50*2+1=??? (navedeno je da je tačan odgovor 322).

B92 bez “Srećnog poziva”

“Srećan poziv” je ukinut pre dvadesetak dana iz programskih razloga, rekla je Ksenija Stefanović sa B92.

Ona je demantovala tvrdnje dvojice učesnika ove igre da im nagrada nije isplaćena i posle propisanog roka od 90 dana.

– Nagrade se isplaćuju 90 dana od dana učestvovanja i to je bilo naznačeno u pravilima. Dešavalo se da ljudi ne ostave tačne podatke i da im iz tog razloga kasni isplata. B92 isplaćuje nagrade i svi dobitnici koji su učestvovali u kvizu će biti isplaćeni – kazala je sagovornica “Politike”.

Ko je krivac

– “Mobitel plus” nije priređivač igara, već tehnička podrška “Telemedie” – rekla je Ivana Stevanović iz “Mobitel plusa”.

– Proizvođač kvizova “Lovac na novac” i “Srećan poziv” je “Telemedia Interaktiv” sa Malte. To je kompanija koja se tom vrstom programa bave već dve decenije u preko 60 zemalja u svetu, poseduju licence, odobrenja koja se odnose na čitavu Evropu.

Ona je rekla da nije tačno da je Ministarstvo finansija obustavilo emitovanje “Lovca na novac”, već da je to učinila “Telemedia”. Po njenim rečima, predstavnici ministarstva zaista su se pojavili su se u “Mobitelu plus”, ali tek četiri ili pet dana pošto je emitovanje kviza obustavljeno.

(Napomena: tekst je u potpunosti preuzet iz lista “Politika” od 06.07.09.)

politika