Select Page

Korisnicima usluga Agencije za privredne registre (APR) dostupna je usluga provere statusa predmeta putem SMS servisa, saopštila je APR. Kako je precizirano, proveru statusa moguće je izvršiti za predmete koje pravna i fizička lica podnesu u Registru privrednih subjekata i u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (za upis zaloga).

Uslugu mogu koristiti svi privredni subjekti, koji su istovremeno i korisnici mobilnih mreža 064 i 065, slanjem poruke na broj 7272. Usluga se aktivira slanjem SMS poruke, sa prefiksom SPD (“status predmeta za privredna društva”), SPP (“status predmeta za preduzetnike”) ili SPZ (“status predmeta za zalogu”) i navođenjem broja, pod kojim se predmet zavede prilikom njegovog prijema u APR.

Na ovaj upit, korisnici će u kratkom roku dobiti odgovor da li je predmet primljen u sedištu APR i da li je uzet u obradu, kao i da li je zahtev pozitivno rešen ili je odbačen na osnovu zaključka Registratora.

Usluga provere statusa predmeta košta 5 dinara po SMS poruci, čime se pokrivaju samo troškovi mobilnog operatera i provajdera, dok će APR uslugu ustupati besplatno.

Iz APR podsećaju da od aprila svi korisnici usluga status svog predmeta mogu proveriti i na internet strani www.apr.sr.gov.yu.