Select Page

Trenutno imamo 50 chat animatora i 3 supervizora, koji rade u periodu od 9-01 u smenama po 8 sati, prosek brzine odgovora je ispod 3 minuta, a prosečan broj poruka razmenjenih sa jednim korisnikom je 15. Sve ovo garantuje beskompromisan kvalitet servisa. Naglašavam da imate statistiku u realnom vremenu koja je dostupna na web-u.

A imamo i novu reklamu. 🙂

Ovaj put u mnogo boljoj produkciji. Ako želite da promovišete sms chat servis i na vašoj TV stanici, web sajtu ili novinama –  kontaktirajte nas na 011/ 395 63 50

BTW, evo i HQ na Youtube: