Select Page
Zašto mi?

  • Naš call centar se nalazi u centru grada
  • Imamo 12 radnih mesta.
  • Posedujemo 90 ulaznih, 30 odlaznih linija i 2 internet linka,
  • VoIP konekcije ka svim zemljama EU, HP serveri, dupli diskovi (HDD), sigurna napajanja (UPS) i dnevni backup.
  • Svi opreteri rade na HP računarima, Linksys telefonima i najmodernijem call centar software-u
  • Supervizori grupa operatera, stalna obuka, snimanje razgovora, whisper mode
  • Mogućnost izrade govornog automata (IVR) prema potrebama klijenta.
  • Višekanalna komunikacija: telefon, e-mail, web, chat ili sms poruke.
  • Izveštaji – pregled snimljenih poziva, rezultati kampanje, pregled i obrada online narudžbina u realnom vremenu i preko stotinu vrsta izveštaja.

Korisnički servis
Korisnički servis predstavlja centralno mesto za razmenu informacija bilo koje vrste između neke kompanije i njenih klijenata: od provere stanja na računu, preko različitih zahteva za informacijama do on-line popunjavanja raznih prijava.

Uspostavljanje kvalitetnog korisničkog servisa je od vitalnog interesa za svaku firmu. U tržišnim ekonomijama, gde je konkurencija razvijena u svakoj grani privrede, glavni faktor koji razlikuje kompanije je upravo nivo ponuđenih usluga korisnicima. Različita istraživanja tržišta pokazuju da novac uložen u usluge korisničkog servisa vraća investiciju 12 puta više nego ako je uložen u marketing.

Proširenje kapacitetaRecimo da vaše poslovanje ubrzano raste i analizom dođete do podatka da uspevate da opslužite samo 85% poziva zbog manjka ljudstva, prekratkog radnog vremena ili nedovoljnog broja linija. U nekim slučajevima, već 15% može da znači nekoliko miliona razlike u prihodima. Call centar daje snažnu podršku vašem poslovanju, nudeći aktivnu komunikaciju sa vašim klijentima i van vašeg radnog vremena, veći broj telefonskih linija u trenutku kada je vama to neophodno. Sve ovo možete postići sa realno dosta manjim troškovima od troškova sopstvenog sistema (broj ljudi, noćne smene, oprema…)

Primanje porudžbina
U direktnoj prodaji, bilo da je u pitanju telefonska, email ili online porudžbina, najvažnije od svega je da ste u stanju da primite, a zatim brzo i ispravno obradite svaku porudžbinu. Primljene porudžbine možemo prosleđivati elektronskim putem, emailom ili faksom, ili ih direktno procesuirati (koordinirati rad kurirske službe i magacina).

Telemarketing
Telemarketing je podrška vašoj medijskoj kampanji. Šta može biti gore od nerealizacije medijske kampanje u koju je uložena velika suma novca, zbog nemogućnosti da se odgovori na sve pozive koji su došli preko TV reklame, bilborda ili novina?

Unakrsna prodaja
Firme često u svojoj ponudi imaju proizvode i usluge o kojima njihovi klijenti nisu obavešteni. Tehnike unakrsne prodaje se koriste da se postojećim klijentima ponude drugi, komplementarni proizvodi i usluge vaše firme. Naime, kada klijent pozove, na ekranu operatera se nalazi serija pitanja, izbora i odgovora. Agent čita tekst i na taj način vodi dijalog. Moguće je definisati ključne pozicije u razgovoru kada će operater ponuditi neki komplementarni proizvod ili uslugu.

Na sličan način se koriste i up-sell tehnike (dodatna prodaja), kojima se postojećim, profitabilnim klijentima nudi veći kvantitet već postojeće usluge (na primer veći kreditni limit na kartici). Uzimajući u obzir generalno prihvaćeno pravilo tržišta da 20% klijenata donosi 80% profita, jako je važno da se na vreme identifikuju profitabilni korisnici i da se njma ponude usluge koje će dodatno povećati profitabilnost firme.

Podrška u kriznim situacijama
Svaka kompanija bi trebalo da ima razvijen plan u slučaju nepredviđenih situacija. U situacijama kada se desi nepredviđeno brisanje podataka, slanje pogrešnog obaveštenja, masovna zamena proizvoda i slično komunikacija sa klijentima se inicira oglasom u dnevnoj štampi sa nacionalnom pokrivenošću, direktnim pismom poznatim korisnicima, posterima i obaveštenjima na mestima prodaje i sl, u zavisnosti od tipa vašeg proizvoda i hitnosti opoziva. Da biste opslužili veliki broj poziva treba vam usluga call centra.
Ovaj proces, ako je vođen na pravilan način, može učiniti da od nezadovoljnog korisnika dobijete stalnog kupca. Prednosti koje daju dodatnu vrednost našoj usluzi su trenutni odgovor, izveštaj o statusu, zakazivanje prema dogovoru (obično u naredna 24 sata od prvog kontakta).

Upućivanje na prodajna mesta
Kontakt centar može da odigra važnu ulogu u upućivanju vaših potencijalnih korisnika do najbližeg prodajnog mesta, uz mogućnost davanja direkcije kretanja. Ovi pozivi se jednako mogu obaviti uz pomoć operatera ili automatizovanog odgovora gde korisnik sam bira za koje mesto, region, deo grada želi informaciju.

Email, sms i chat podrška
Email je ubrzano postaje najpopularniji način komunikacije. Danas sve kompanije imaju svoje web prezentacije koje često bivaju preplavljene velikim brojem pristiglih email poruka. Kada poslovanje prevaziđe vaše kapacitete, treba angažovati call centar.
Na email upit može odgovoriti operater ili se može postaviti sistem koji šalje automatski odgovor. Na sličan način operateri mogu vašim korisnicima pružiti direktnu asistenciju kroz tekstualni interfejs putem chat aplikacije na web sajtu ili putem sms poruka.
Možemo vam ponuditi i izradu servisa za subscribe-unsubscribe korisnika za email ili sms listu, kao i mogućnost masovnog slanja sms ili email poruka.

Primeri

Telesales primer Telemarketing
klikni da pustiš audio
(demo verzija)
Prikupljanje dugova Prikupljanje dugova
klikni da pustiš audio
(audio demo)