Select Page
Poslovni SMS

Poslovni SMS

Sms parking SMS parking je pravi primer uspešnog sms servisa kojim se vrši mikro plaćanje. Omogućava naplatu parking mesta putem sms-a. Moguće je definisati više gradskih zona ili različite vremenske periode parkinga. Ova vrsta servisa je primenjena u oko 10 gradova u...
SMS ticker

SMS ticker

SMS ticker Ukoliko vaš sajt nije podoban za naplatu pristupa sadržajima sajta ili želite da ponudite još interaktivnosti svojim korinicima, imamo rešenje za vas – web ticker. Omogućava davanje beplatnih oglasa, reklama, promocija, ličnih oglasa i sl. na vašem sajtu...
Usluge call centra

Usluge call centra

Zašto mi? Naš call centar se nalazi u centru grada Imamo 12 radnih mesta. Posedujemo 90 ulaznih, 30 odlaznih linija i 2 internet linka, VoIP konekcije ka svim zemljama EU, HP serveri, dupli diskovi (HDD), sigurna napajanja (UPS) i dnevni backup. Svi opreteri rade na...