Select Page
Top 10 prioriteta uspešne e-trgovine

Top 10 prioriteta uspešne e-trgovine

Evo odličnog članka o eTrgovini, koji je po mom mišljenju odlično na sažet način objasnio osnovne principe internet poslovanja. Člana je objavljen na blogu Dragana Varagića, ali mi se toliko svideo da sam morao da ga objavim ovde. Kako e-trgovina postaje sve više...
Korisnička podrška

Korisnička podrška

Hajde da objasnimo još jednu uslugu call centra. Korisnički servis predstavlja centralno mesto za razmenu informacija bilo koje vrste između neke kompanije i njenih klijenata: od provere stanja na računu, preko različitih zahteva za informacijama do on-line...
Šta je telemarketing?

Šta je telemarketing?

Telemarketing je podrška vašoj medijskoj kampanji. Šta može biti gore od nerealizacije medijske kampanje u koju je uložena velika suma novca, zbog nemogućnosti da se odgovori na sve pozive koji su došli preko TV reklame, bilborda ili novina? Ključni momenat je da u...
Šta je kontakt centar?

Šta je kontakt centar?

Sigurno ste više puta pozvali neki Call ili Kontakt centar? Možda ste rezervisali avionsku kartu, ili ste zvali da vam se pomogne pri čitanju uputstva o nekom proizvodu, naručivali ste neki proizvod, ili ste zvali tehničku podršku u vezi nekog proizvoda kog ste...